Mat & Makt Förlag grundades 2009 av Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin. Syftet med utgivningen är att bidra till matdemokrati. Mat är en effektiv metafor för mänskliga relationer och meningen med livet.

Adress

Mat & Makt Förlag
C/o Gunnar Brulin
Pryssgränd 3 A
118 20 Stockholm 


e-post: gunnar.brulin@gmail.com