"lysande bok"

Tony Samuelsson i Dalademokraten den 2o november. LÄS KRÖNIKAN...

"Sinne för det absurda och med imponerande distans"

Benny Holmbergs i Tidningen Kulturen den 25 okober.
LÄS RECENSIONEN.

Att förstå livet och döden

Erik Löfvendahl om  Bearbeta mig i Mål & Medel. Läs mer...

Samtal på Hornstulls bibliotek den 8 oktober mellan författaren Gunnar Brulin och bibliotekarien Anna Aspenström. Att skriva sin sjukdomshistoria och låta den bli en del av en litterär genre, patografin, kan vara ett effektivt sätt att bearbeta.

Den 4 oktober på Kanelbullens dag släpptes Bearbeta mig i Hartwickska Huset på S:Paulsgatan 39 vid Mariatorget.

Foto: Björn Abelin

Så bearbetade jag mig
Hjärtstoppet finns återgivet i boken, så jag hoppar över det. Det räcker med att säga att det hände och att det inte hängde ihop. Fokus låg därefter på att återställa ordningen. Jag vet inte om jag lyckades. För att bli varse det krävs distans och det saknade jag.

Fortsättning 

recension i btj-häftet 3. 2015

"Han berättar fylligt om rehabiliteringen, och hur han efterhand insåg att det inte räckte med fysisk återhämtning; även den inre människan behövde bearbeta, reflektera över och försöka förstå det som hänt. Hans egen, familjens och omgivningens reaktioner är omsorgsfullt skildrade. Detsamma gäller interiörer från sjukhusen där han behandlas. Särskilt betonar han hur väl personalen tog hand om honom. Boken ansluter väl till andra självbiografiska böcker som handlar om personer som fått akuta hjärtproblem. Boken är lättläst och ibland riktigt underhållande."
.- Recenserad av Veit G:son Berg

Omslag: Stefan Berger

Bokserien